Yrken inom sjukvården

Inom sjukvården finns det en rad olika intressanta yrken. Några exempel är läkare, sjuksköterska, undersköterska och läkarassistent. Gemensamt för dem alla är att de i grunden handlar om att hjälpa människor att må bra och få en god hälsa. Några av dessa yrken kräver högskoleutbildning medan andra inte gör det. Vi kommer att titta närmare på dessa yrkesgrupper längre fram. Att jobba inom sjukvården är ofta krävande men det är också väldigt intressant och givande. Att få hjälpa människor att må bra i sin vardag upplever många som väldigt givande och meningsfullt.

Yrken inom vården kan se väldigt olika ut

Yrken inom vården kan se olika ut

Av alla yrken inom vården är läkare kanske det första som man tänker på när någon nämner arbeten inom sjukvården. Läkare är förmodligen det mest avancerade yrket inom vården och det kräver att man har läst en lång högskoleutbildning för att bli behörig. En läkare kan arbeta med olika saker men oftast handlar det om att bedöma en patients hälsotillstånd och avgöra vilken behandling som är relevant. En läkare kan också specialisera sig inom något område, till exempel inom kirurgi eller medicin. Beroende på specialisering ser yrket lite olika ut.

Ett yrke inom sjukvården är sjuksköterska. Detta är ett av de yrken inom vården som också kräver en högskoleutbildning. Att bli sjuksköterska tar inte lika många år som att bli läkare. En sjuksköterska har inte riktigt lika medicinsk avancerade arbetsuppgifter som en läkare men gör ofta bedömningar av människors hälsotillstånd. En sjuksköterska kan även jobba med att ge människor rätt medicin och att ta hand om patienter både psykiskt och fysiskt. Arbetet är varierat och kan ibland bli ganska stressigt.

Undersköterska eller läkarassistent

Ett mindre kvalificerat yrke inom vården är det som undersköterska. Detta är ett av de yrken som inte kräver någon formell högskoleexamen. Istället bör den som vill jobba som undersköterska gå en gymnasielinje med vårdinriktning men även om man inte har gjort det kan det finnas möjlighet att få anställning som undersköterska. En undersköterska assisterar sjuksköterskor och läkare på en vårdcentral eller ett sjukhus. Det kan innebära att ta hand om lokalvård, disk och mathantering men också att ta hand om enklare sysslor som rör patienternas hälsa.

Ett annat exempel på ett yrke inom vården är det som läkarassistent. En läkarassistent jobbar med att assistera en läkare främst med administrativa sysslor. Det kan handla om att hålla koll på läkarens arbetsschema och att hjälpa till med att skriva olika utlåtanden och journalen. En läkarassistent kan jobba på ett sjukhus eller på en vårdcentral men det är inte heller helt ovanligt att man som läkarassistent har möjlighet att jobba hemifrån. Många moderna yrken idag tillåter det tack vare modern teknik.

Att jobba inom vården är intressant och utmanande

Det finns en rad olika yrken inom vården och de ser lite olika ut och kräver lite olika formell utbildning. Läkare är det mest krävande av yrkena inom vården. Att vara sjuksköterska kan vara stressande men väldigt givande. För den som vill prova på att jobba inom vården kan det vara lämpligt att börja som undersköterska och sköta lite enklare sysslor. Oavsett vilket jobb inom vården man väljer så finns det stora möjligheter att få meningsfulla och givande arbetsuppgifter som är stimulerande.