Vårdfacket – Vårdförbundets tidning

Vi lever i en intressant tid just nu. Både politiskt och samhällsekonomiskt kommer vi nog att se tillbaka på denna tid som en turbulent och komplex period i Sveriges historia. Just sett till vården ser vi sjukhus som läggs ner på löpande band på grund av allt för höga kostnader. Vidare har vi sett en introduktion av privata vårdbolag som har ett vinstintresse och därmed utmanar de kommunala sjukhusen på ett nytt sätt. Sällan har förbund som Vårdförbundet och dess tidningar Vårdfacket och Vårdfokus varit så viktiga för vården. I Vårdfacket förklaras mycket kring hur Vårdförbundet arbetar med frågor som ska göra både samhället i allmänhet och arbetsmiljön för sjuksköterskor i synnerhet, bättre. Här tar vi en titt på vad man har skrivit om och velat kommunicera på sistone.

Vårdfacket värnar om rättigheter i sjukvården

Vårdfacket pratar lön och arbetsmiljö

Det senaste året har tidningen fokuserat mycket på hur man skapar en rättvis lön inom vården. Vårdförbundets och tidningen Vårdfackets mål med lönearbetet är att yrken inom vården ska värderas högre. Lönen ska redan nu och i framtiden spegla den kunskap och det värde som de anställda har. Vårdförbundet påverkar genom att uppmuntra de anställda att ta en diskussion med sin chef angående lönen samt att man inför en sådan diskussion ska veta vad man har för rättigheter och vad man har för värde. Vårdfacket förklarar i detalj hur en sådan diskussion kan fortgå i en av artiklarna. Nästa aspekt tidningen tar upp handlar om hur man ska trivas på arbetsplatsen.

En minst lika viktig aspekt för Vårdfacket om man ser på vad som skrivs i i olika inlägg, debattartiklar och liknande, är miljön på arbetsplatsen. För detta förbund är det en självklarhet att alla ska trivas på arbetsplatsen och känna att det sjukhus eller den privata kliniken man arbetar på är ett ställe man verkligen vill gå till varje dag. Det bör vara en arbetsplats där du skiljer på privatliv och arbetsdag. När du går hem för dagen ska du alltså kunna släppa saker som är jobbrelaterade och inte ta med dig dessa hem. Arbetsmiljön är mycket viktig och det är något som påverkar oss alla oavsett om vi vill det eller inte. Vårdfacket jobbar därför mot ett långsiktigt och hållbart arbetsklimat för alla inom vården.

Arbetstid, arbetsbörda och återhämtning

Arbetstid är en annan aspekt som är viktig för Vårdfacket. Denna aspekt tas ofta upp via Vårdförbundet. I relation till det är naturliga saker som vila och återhämtning mellan passen helt och hållet nödvändiga för att man ska kunna göra ett bra jobb. Därför ska man inte behöva kompromissa med det.

Vårdfacket skriver mycket om hur viktig det är att avsätta tid för vila och återhämtning samt hur det som en självklarhet bör ingå i arbetstiden. Detta gäller särskilt för personer som jobbar natt eller arbetar under tuffa förhållanden. Ett centralt avtal är därför det allra bästa för att garantera återhämtning mellan arbetspassen. Lokala avtal som skrivs ad hoc kan vara bra för att komplettera och anpassa efter vad som fungerar på ett visst sjukhus. Dock kan dessa alltid sägas upp med kort varsel. På grund av detta vill Vårdförbundet att regler och ramavtal som rör dessa aspekter ska vara satta i skrift på en nationell nivå, som gör att alla blir skyddade.
Formen av anställning är något som länge varit en viktig hjärtefråga för Vårdfacket. Därför är de djupt involverade i frågor kring anställningsform och trygghet i anställningsavtal. Alla ska ha rätt till en heltidsanställning och ett yrkesliv som är tryggt och hållbart genom många år. Rätten till heltidsanställning är en av de viktigaste frågorna och är livsviktig för ett jämställt arbetsliv. Man ska inte bara vara skyddad kring längden på sin anställning, utan också ha rättigheter som ledighet och kompensationer på en rimlig nivå. Vårdförbundet, i samarbete med Vårdfacket, hjälper gärna till att informera er som vill veta mer kring detta.

En rättvis lönesättning

Vårdfacket har en rad artiklar som handlar om hur man ska tänka och kommunicera med sin arbetsgivare när det kommer till ersättning och andra förmåner som anställd. Här pratas det om individuell och differentierad lön för att den ska spegla den kunskap man besitter och de resultat som denna kunskap leder till. Det står också hur viktigt det är att ha en öppen dialog kring detta och att man får en bild av vad andra tjänar. Detta är inte bara för att veta vad man idag bör ha i lön. Det är även viktigt att veta hur det kommer att se ut i framtiden om man fortsätter på en viss arbetsplats kontra byter arbetsplats om några år. En stor lönespridning har visat att yrket har goda utvecklingsmöjligheter. Vårdfacket trycker mycket på hur lönen kan skilja sig om man är specialiserad.

Det är nämligen så att specialister alltid kommer kunna kräva högre löner för sitt arbete. Detta innebär att den budget som sätts av sjukhus och institutioner är viktad på ett sätt som ger utrymme till dem som har en extra vass kunskap att kunna tjäna betydligt mer än någon som har en generell kunskap eller en grundutbildning. Detta är inget som skiljer sig från andra branscher. Företag kommer alltid att betala mer för en viss kompetens, varför Vårdfacket rekommenderar att man utbildar sig inom ett visst område som komplement till ens generella utbildning. Vidare är det viktigt att man kan visa upp denna kompetens tydligt och med konkreta exempel på hur den dagligen kommer att addera värde till just det sjukhuset som man är aktiv på.

Vårdförbundet byggs på medlemmar

Vårdförbundet är till den allra största delen styrt av medlemmar. Det är helt och hållet tack vare medlemmarna och den samlade kompetensen hos alla de som har löst medlemskap som man verkligen kan påverka och skapa långsiktiga förbättringar. Dessa förbättringar kan vara att påverka själva yrket, vården eller villkoren på en anställning. Det kan också handla om jämställdhet på arbetsplatsen, eller i princip vilken fråga som än behöver lyftas. Ta vara på denna fantastiska organisation och lös ett medlemskap om du inte redan har gjort det. Vårdfacket har all information om hur man går tillväga för att bli medlem. Som medlem har man alla möjligheter i världen att på riktigt påverka till en bättre arbetsmiljö och bättre villkor inom detta yrke.